Skip шинэ мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Picture of Цогбадрах Банзрагч
Үндсэн сургалтын давтан онлайн сургалтын явагдаж байна.
by Цогбадрах Банзрагч - Sunday, 1 October 2017, 1:05 PM
 

2016-2017 оны хичээлийн жил болон түүнээс өмнөх үндсэн сургалтуудад суралцаж оноо нь хүрээгүй суралцагчдад боломж олгох, давтан онлайн сургалтыг 2017 оны 10-р сарын 2-өдрөөс эхэлж 10-р сарын 31-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулж байна.

 

 
Picture of Цогбадрах Банзрагч
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх онлайн сургалт
by Цогбадрах Банзрагч - Wednesday, 4 January 2017, 7:10 AM
 

 
Picture of Цогбадрах Банзрагч
Багшийн цахим кампуст нэвтрэх аргачлал
by Цогбадрах Банзрагч - Wednesday, 4 January 2017, 6:51 AM
 

“Багшийн цахим кампус” онлайн сургалтын системд суралцагчид нь дараах нэр ба нууц үгээр нэвтэрч орно.

Холбогдох нэр: 2017+мэргэжлийн код+сургалтын төрөл+цахим шуудангийн хаяг

Нууц үг: Bagsh#+регистрийн дугаарын тоонууд

Цахим шуудангийн хаяг нь онлайн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ өгсөн хаяг юм.

Жишэ...

Read the rest of this topic
(750 words)