Алгасах шинэ мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ, мэдээлэл

Цогбадрах Банзрагч хэрэглэгчийн зураг
Үндсэн сургалтын давтан онлайн сургалтын явагдаж байна.
Оруулсан: Цогбадрах Банзрагч - 2017 он, October 1, Sunday, 1:05 PM
 

2016-2017 оны хичээлийн жил болон түүнээс өмнөх үндсэн сургалтуудад суралцаж оноо нь хүрээгүй суралцагчдад боломж олгох, давтан онлайн сургалтыг 2017 оны 10-р сарын 2-өдрөөс эхэлж 10-р сарын 31-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулж байна.

 

 
Цогбадрах Банзрагч хэрэглэгчийн зураг
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх онлайн сургалт
Оруулсан: Цогбадрах Банзрагч - 2017 он, January 4, Wednesday, 7:10 AM
 

 
Цогбадрах Банзрагч хэрэглэгчийн зураг
Багшийн цахим кампуст нэвтрэх аргачлал
Оруулсан: Цогбадрах Банзрагч - 2017 он, January 4, Wednesday, 6:51 AM
 

“Багшийн цахим кампус” онлайн сургалтын системд суралцагчид нь дараах нэр ба нууц үгээр нэвтэрч орно.

Холбогдох нэр: 2017+мэргэжлийн код+сургалтын төрөл+цахим шуудангийн хаяг

Нууц үг: Bagsh#+регистрийн дугаарын тоонууд

Цахим шуудангийн хаяг нь онлайн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ өгсөн хаяг юм.

Жишэ...

Энэ сэдвийн үлдсэн хэсгийг унших
(750 үг)