Багшийн цахим кампуст нэвтрэх аргачлал

“Багшийн цахим кампус” онлайн сургалтын системд суралцагчид нь дараах нэр ба нууц үгээр нэвтэрч орно.

Холбогдох нэр: 2017+мэргэжлийн код+сургалтын төрөл+цахим шуудангийн хаяг

Нууц үг: Bagsh#+регистрийн дугаарын тоонууд

Цахим шуудангийн хаяг нь онлайн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ өгсөн хаяг юм.

Жишээ нь:

Холбогдох нэр: 201710210muugii_85@yahoo.com

Нууц үг: Bagsh#85072431

Дараах хүснэгтээс мэргэжлийн код ба сургалтын төрлийг кодолсон байдлыг үзнэ үү.

Мэргэжил

Мэргэжлийн код

Бага ангийн багш

102

Биеийн тамир

103

Биологийн багш

104

Гадаад хэл

105

Газарзүйн багш

106

Дотуур байрны багш

107

Казак хэл, уранзохиол

108

Математик

109

Сургуулийн өмнөх боловсролын багш

110

Мэдээллийн технологийн багш

111

Номын санч

112

Монгол хэл, уран зохиолын багш

113

Технологийн багш

114

Түүх нийгмийн ухааны багш

115

Физик

116

Хими

117

Хөгжим

118

Нийгмийн ажилтан

119

120

ЕБС-ийн Захирал

121

Сургалтын менежер

122

Сургуулийн өмнөх боловсролын эрхлэгч

123

 СӨБ-ын арга  зүйч

 124

Сургалтын төрөл

Эхний жилдээ ажиллаж байгаа

01

5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа

05

10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа

10

Онлайн курсэд суралцагчдад зориулсан гарын авлага татаж авах.

Last modified: Thursday, 5 January 2017, 2:21 AM